جمعه, ۲۲ فروردین, ۱۳۹۹ / 10 April, 2020
آگهی عادی   -  227605

آبخوری نیپل

   09126117377
جایگزین مناسب جهت سیستم های قدیمی وکنترل دقیق آب,دارو وکاهش بیماری
استاندارترین شیوه آب رسانی درسالن های پرنده
جایگزین مناسب جهت سیستم های قدیمی وکنترل دقیق آب,دارو وبیماری
مسیرایزوله انتقال آب
ظرفیت استفاده 12پرنده ازهرنیپل
دسترسی به آب تمیزدرطول دوره
   
  تهران