پنجشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۹ / 16 July, 2020
آگهی رایگان   -  227703

جرثقیل برقی کیتو ‍‍ژاپن KITO

   02155423199-66765835
مرکز فروش و نمایندگی جرثقیل های برقی کیتو (KITO) در ایران میباشد.
لیست جرثقیل برقی کیتو ‍‍ژاپن KITO
انواع جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO :
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل 250 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته
انواع جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO :
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO چهار کاره تک سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO چهار کاره دو سرعته
جرثقیل 500 کیلوگرم کیتو ‍‍ژاپن KITO چهار کاره تمام دو سرعته
انواع جرثقیل یک تن کیتو ‍‍ژاپن KITO:
جرثقیل یک تن کیتو ‍‍ژاپن KITO دو کاره تک سرعته
جرثقیل یک تن کیتو ‍‍ژاپن KITO دو کاره دو سرعته
ترولی برقی یک تن کیتو ‍‍ژاپن KITO تک سرعته
ترولی برقی یک تن کیتو ‍‍ژاپن KITO دو سرعته
09121328582
   
  تهران خیابان امام خمینی بعد از سی تیر روبروی درمانگاه فرهنگیان پلاک 23