پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
آگهی عادی   -  227764

نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی رادیکال

   09357670092
• گزارشات لیست بیماران و مراجعین
• گزارش سوابق پزشکی بیماران و مراجعین
• گزارش لیست پرسنل ، پزشکان و خدمت دهندگان
• گزارش خلاصه حساب اشخاص
• گزارش لیست بدهکاران / بستانکاران و اشخاص بی حساب
• گزارش جامع اطلاعات پذیرش بیماران و مراجعین
• گزارش دریافتی های صندوق و پایانه POS در قسمت پذیرش کلینیک
• گزارش ریز عملکرد صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه
• گزارش خلاصه حساب صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه
• گزارش حواله حساب ها
• گزارش موجودی تعدادی و ریالی انبارها به تفکیک داروها
• لیست مشخصات داروها با قابلیت جستجو بر اساس تمامی آیتم ها
• گزارش کارتکس کالا
• گزارش کارتکس خدمات
• گزارش خلاصه عملکرد خدمات / دستگاه ها و ...


   
  مشهد ، کوهسنگی 4 ، مجتمع اداری آپادانا ، واحد 3