جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
آگهی عادی   -  227821

وکیل ملکی

   02122904873
نوشته پیش رو در خصوص دعوی ممانعت از حق و نحوه طرح دعوی رفع ممانعت از حق و اثبات ممانعت از حق برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. یکی از دعاوی شایع در محاکم در مورد تصرف املاک، دعوی ممانعت از حق می‌باشد. بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. به این نحو، که شخص به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک می‌شود. بنابراین اگر کسی مانع استفاده در ملک شما گردیده، به عبارتی دیگر به شما اجازه نمی دهد که مثلاً از زمین کشاورزی و یا ملک خود استفاده کنید، لکن آن را در تصرف خود نگرفته باشد ممانعت از حق نموده و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام نمایید. دعوای رفع ممانعت از حق هم به صورت دعوای کیفری و هم دعوای حقوقی قابلت طرح را دارد.

  میرداماد