دوشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۸ / 14 October, 2019
آگهی عادی   -  227993

ماشین سازی والی

   ۰۹۱۲۱۲۴۹۰۲۳
ساخت انواع میکسروهمزن وراکتورجهت تولیدرنگ ورزین وموادهای شیمیایی وسم هاوکودهای کشاورزی وسنگ های مصنوعی وسفارشی
   
  کیلومتر۲۲جاده مخصوص کرج