شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
آگهی عادی   -  228151

گوگرد و اوره ترکمنستان

   09194662067
گوگرد و اوره ترکمنستان در تناژ بالا تحویل سرخس و یا فوب بندرعباس موجود است.
با بهترین قیمت
جهت دریافت قیمت و آنالیز و مذاکره فقط تماس گرفته شود.
  مشهد