پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
آگهی عادی   -  228155

تحلیل داده های آماری

   09357258425
گروه علمی "پژوها" متخصص در زمینه های :

????تحلیل داده های آماری lisrel, Amoos, spss, ...
????تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری
????شناسایی و اولویت بندی ahp,topsis,delphy

طراحی پرسشنامه رشته های مدیریت ، روانشناسی و ... ( با قیمت مناسب)
09357258425
www.pajuha.ir
info@pajuha.ir
   
  www.pajuha.ir