پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
آگهی عادی   -  228275

فروش فوق روان کننده دیرگیر K711

   02188794039
1- تولید بتن روان، سیال و دیرگیر و بتن ریزی های حجیم
2- بتن ریزی در هوای گرم و مناطق گرم سیری
3- افزایش مقاومت فشاری بتن بالغ بر 40%
4- کاهش نسبت آب به سیمان از 5/0% به 38/0% ( معادل 24% )
5- بهبود پمپاژ بتن که کاهش استهلاک تجهیزات را در بر دارد.
6- حفظ اسلامپ بتن بین 30 الی 60 دقیقه ( برای فواصل حمل زیاد )
7- افزایش انسجام بتن ضمن کاهش نفوذپذیری آن
8- سازگاری با انواع سیمان پرتلند به جز سیمان تیپ 3

میزان مصرف: از طریق آزمایشهای کارگاهی حداکثر تا 5/1% وزن سیمان مصرف می شود.

   
  خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی