سه شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۴۰۰ / 21 September, 2021
آگهی رایگان   -  228282

طراحی _جانمایی انبارها با خدمات انبارگردانی پیشرفته سیستمی

   02632548564
انبار گردانی: (1-برنامه ریزی شمار ش انبار و اختصاص مدیر پروژه2-الصاق تک انبار و کارت شناسایی و کارتکس های انبار3-بازبینی و ممیزی شمارش و تحویل اقلام به انباردار4-تهیه صورتجلسه انبارش5-صدور اسناد انبارگردانی در سیستم حسابداری)
خدمات طراحی سازه ، لجستیک و جانمایی انبارها: 1-تعیین نوع، تعداد و مساحت انبارها2-طراحی سیستم آدرس دهی اقلام در انبار3- تعیین و طراحی ظروف، قفسه و پالت های مورد نیاز اقلام4-مکان‌یابی و جانمایی سالن‌های5-تعیین نوع قیمت گذاری6-تعیین نوع رسید ،حواله و خروج کالا
طراحی سیستم کدینگ با توجه به تنوع اقلام
(1-طراحی سیستم کدینگ با توجه به تنوع اقلام2-الگورتیم کددینگ و ایجاد بانک اطلاعاتی3- طراحی شاخص در سیستم کدینگ4-طراحی کارتکس انبار با کدینگ طراحی شده)
طراحی فرایند سیستم انبار
(1-طراحی طراحی کارتکس انبار با کدینگ طراحی شدهفرایند سیستم انبار2-رویه گردش مواد و قطعات بین انبارها وقسمتهای مرتبط3-طراحی فرایند لجستیک و حمل و نقل بین انبار ها 4-طراحی کنترل موجودی خودکار
ادرس:
تهران –اقدسیه (دفتر مرکزی):28421109_021
کرج عظیمیه(دفتر عملیاتی):32548564_026
   
  تهران اقدسیه(دفتر مرکزی):28421109_021 کرج عظیمیه(دفتر عملیاتی):32548564_026 کرج والفجر(دفتر مشاوره):32749983_026