شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
آگهی عادی   -  228663

فروش ویژه الکترود Ag/AgCl

   66069980-66069965- 09120136690
شرکت مهندسی بازرگانی اطلس تجهیز ماندگار و سازنده انواع تجهیزات الکتروشیمی، انواع الکترودهای الکتروشیمیایی
انواع الکترودهای مرجع و رفرنس کالومل
الکترود مرجع Ag/AgCl
الکترود کمکی counter electrode میله و صفحه پلاتین
انواع الکترود کار گلسی کربن و پلاتین و نقره
انواع سل الکتروشیمیایی ولتامتری تک جداره و دو جداره
سایر تجهیزات الکتروشیمی


الکترود کار گلسی کربن با سطح جداشونده
الکترود رفرنس کالومل
الکترود رفرنس نقره - نقره کلرید
سل استاندارد الکتروشیمیایی ولتامتری
Calomel Reference Electrode
Ag/AgCl Reference electrode
Platinum Auxiliary Electrode
Platinum Plate Counter Electrode
Glassy Carbon Working Electrode
Electrochemical Cell with Apparatus
   
  خیابان آزادی- خیابان خوش شمالی