دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
آگهی عادی   -  228665

پتانسیواستات گالوانواستات

   66069980-66069965- 09120136690
مشخصات دستگاه پتانسیواستات گالوانواستات تک کاناله ZIVE SP1 و پتانسیواستات چهار کاناله مدل ZIVE MP1:

گستره جریان: ±1A ، 10 رنج (1nA – 1A)

گستره پتانسیل: 10V± ، 1V± ، 100mV±

گستره فرکانس EIS: 10mHz – 1 MHz

مدهای امپدانس:

Static EIS: Potentiostatic, Galvanostatic, Pseudogalvanostatic, OCP

Dynamic EIS: Potentiodynamic, Galvanodynamic

Fixed frequency impedance: Potentiostatic, Galvanostatic, Potentiodynamic, Galvanodynamic

Multisine EIS: Potentiostatic, Galvanostatic

Intermittent PEIS/GEIS

مشخصات دستگاه پتانسیواستات پیشرفته ZIVE SP2:

گستره جریان: ±2A ، 12 رنج (20pA – 2A)

گستره پتانسیل: 10V± ، 1V± ، 100mV±

گستره فرکانس EIS: 10mHz – 2 MHzمدهای امپدانس:

Static EIS: Potentiostatic, Galvanostatic, Pseudogalvanostatic, OCP

Dynamic EIS: Potentiodynamic, Galvanodynamic

Fixed frequency impedance: Potentiostatic, Galvanostatic, Potentiodynamic, Galvanodynamic

Multisine EIS: Potentiostatic, Galvanostatic

Intermittent PEIS/GEIS

دامن
   
  تهران- خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی