پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
آگهی عادی   -  228738

آموزش زبانهای خارجی مرکز کرج

   02632212151
شعبه میدان شهدا گروه آموزشی ارتباطات (اصلی)
تلفن کارشناسان مشاور : 9 و 32212158
تلفن مدیریت : 32212160
فضای مجازی : 09907210191
   
  خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان بیمارستان کمالی