شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
آگهی عادی   -  228741

آموزش زبانهای خارجی مرکز طالقانی

   02632265084
شعبه چهارراه طالقانی گروه آموزشی ارتباطات (اصلی)
تلفن کارشناسان مشاور : 2 و 32264961
تلفن مدیریت : 32264961 (داخلی 105)
فضای مجازی : 09907210193
   
  خیابان شهید بهشتی - قبل از زیرگذر چهارراه طالقانی - ساختمان 747 ارتباطات