سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
آگهی عادی   -  228812

فروش قارچ کش پریویکورانرژی

   09038617590
ویژگیهای منحصر به فرد پریویکور انرژی :
بهترین محافظ گیاه دارای دو ماده موثر و طرز تاثیر متفاوت
تنها قارچکش اختصاصی برای کنترل بیماری خاکزی ( بوته میری با قارچ عامل بیماری پیتیوم و فیتوفترا )
دارای خاصیت هم افزایی دو ماده موثر متفاوت
تحریک کننده ریشه زایی و رشد گیاهیکی از خصوصیات بارز این قارچکش تحریک کننده رشد وریشه زایی درگیاه است. پرویکور انرژی باعث تحریک ریشه زائی ، رشد و تولید بیشتر می شود .
1٫ کنترل کننده بیماری ( پیتیوم ، فیتوفتورا )
2٫ افزایش تعداد نشاء های سالم
جهت سفارش محصول تماس بگیرید09038617590-04432259192
ارسال محصول به سراسر کشور