سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
آگهی عادی   -  228854

بوستر پمپ آبرسانی گروه صنعتی پارس دما

   09108840706
بوستر پمپ آبرسانی گروه صنعتی پارس دما :
باتوجه به افزایش روز افزون ساخت و ساز های شهری و محدودیت های شبکه آبرسانی شهری و عدم تناسب این گسترش با امکانات آبرسانی ، لزوم پیش بینی تجهیزات و امکانات خاص جهت تامین فشار آب مصرفی ساختمان ها که در تمامی ساعات شبانه روز آب را جهت کلیه مصارف بهداشتی با فشار مناسب و ثابت در دسترس قرار دهد ، بیش از پیش احساس می گردد .
بوستر پمپ آبرسانی چیست ؟
مجموع یک یا چند الكترو پمپ كه بصورت موازی به یكدیگر متصل شده وتوسط تابلو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند .
در جهت یکنواخت و ثابت نگه داشتن فشار آب مصرفی در یک دبی جریانی معین و بدون محدودیت در میزان مصرف آب ،طراحی می گردد؛ تا نوسان فشار حاصل از تغییر مصرف در سیستم حدف شود که این امر با کنترل دور الکترو موتور ها و ترتیب ورود هر پمپ به مدار میسر می گردد.
شماره تماس ۰۹۱۹۸۲۸۰۴۷۷
   
  مهرویلا،بلوار دانش آموز به سمت هفت تیر، جنب تالار مهرویلا