دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
آگهی عادی   -  229292

نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال

   09357670092
• گزارش از اطلاعات مالی ثبت شده
• گزارش از اطلاعات فیش های حقوقی با فیلترهای متنوع
• گزارش از پرسنلی که در واحد / بخش مشخصی از سازمان مشغول به فعالیت هستند
• گزارش از پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی ، شغل و یا سمت خاصی میباشند
• گزارش از لیست پرسنلی که دارای بیمه میباشند یا فاقد بیمه هستند
• گزارش از پرسنلی که در بازه زمانی مشخصی استخدام شده اند و یا استعفا داده اند و یا تسویه حساب شده اند و یا بالعکس


• گزارش از لیست پرسنل بر اساس اطلاعات شناسنامه ای ، شغلی ، نظام وظیفه و ... بصورت تفکیک شده و ترکیبی
• گزارش از لیست قراردادهای پرسنل به تفکیک اطلاعات ثبت شده بصورت کلی و انتخابی با قابلیت فیلتر بر اساس واحد سازمانی ، بخش ، سمت و شغل
• گزارش از لیست اخطارها ، تشویق ها ، تعهدهای پرسنل به تفکیک اطلاعات ثبت شده بصورت کلی و انتخابی با قابلیت فیلتر بر اساس واحد سازمانی ، بخش ، سمت و شغل
• گزارش تجمیعی از اطلاعات پرسنل شامل اطلاعات شناسنامه ای ، تکمیلی ، افراد تحت تکفل ، الگوی های انتساب داده شده و ...
• گزارش جامع از لیست ضمیمه های ثبت شده به تفکیک پرسنل و فیلتر بر اساس پارام
   
  مشهد ، کوهسنگی 4 ، مجتمع اداری آپادانا ، واحد 3