چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
آگهی عادی   -  229317

کود کلسیم بدون ازت

   034-34208023
کود کلسیم بدون ازت صد در صد محلول تولید شده در شرکت برافزا کشاورز پارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجا
   
  رفسنجان -منطقه ویژه اقتصادی