دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
آگهی عادی   -  229329

اجاره تشک مواج

   09125218794-02166762143
اجاره و فروش تشک مواج / تشک مواج سلولی و تشک مواج تخم مرغی
تشک ضد زخم بستر
تشک مواج جهت استفاده بیمارانی که روی تخت بستری هستند و تحرک ندارند
09125218794
66762143
   
  فردوسی /خ نوفل لوشاتو/ خ پارس