سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
آگهی عادی   -  229663

نرم افزار مدیریت استراتژی رادیکال

   09157670018
مهمترین پیشنهاد نرم افزار مدیریت استراتژی رادیکال به سازمانها این است که با توجه به اهمیت نیروی انسانی در هر سازمانی، هماهنگی بین استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کلی شرکت را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند . هدف از این نرم افزار ، اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی متناظر با سایر استراتژی های تعیین شده توسط مدیران سازمان می باشد .
شماره تماس:09157670018
ایمیل:sh.amid@rayanpersis.com
   
  مشهد-کوهسنگی 4