جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
آگهی عادی   -  229807

نرم افزار انبارداری رادیکال با دمو رایگان

   09157670013
1 اطلاعات پایه (گروه کالا، تعریف کالا / تخصيص كد كالا و یا بارکد با استفاده از بارکدخوان ، واحد کالا، انبارها، طرف حساب، نوع مصرف، ورود کالاها از اکسل)
2 عملیات انبارداری (موجودی اولیه بصورت دستی و فایل اکسل، سند ورود کالا/رسید، خروج کالا/حواله، مرجوعی به انبار، مرجوعی از انبار، حواله بین انبارها، کالاهای تعمیراتی، درخواست خريد، اسناد کالاهای امانی و ضایعاتی انبار، امکان ثبت مشخصات رانندگان/ حمل و نقل و بارنامه برای رسیدها و حواله ها)
3 امکانات پایه (کپی فاکتورها، کپی اسناد تعدادی کالا،آلارم حداقل و حداکثر کالا، تعریف و ایجاد سال مالی، پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات، قابلیت قفل خودکار نرم افزار، خروجی HTML, Excel, PDF، امكان تعريف امضاء و سمت برای چاپ اسناد، قابلیت مرتب سازی کالا ها انبار طرف حساب و ... بر اساس نام و کد و تاریخ ثبت به دلخواه کاربر، عکس کالا ها، چاپ 3 نوع فاکتور A4 ، رسمی دارایی و حرارتی، ضمايم برای کالا/طرف حساب/رانندگان و لیست فاکتورها)
4 گزارشات انبارداری (لیست کالاها و طرف حساب ها، موجودی انبار و کالا، کاردکس کالا و انبار، ریز عملکرد کالاهای طرف حساب ، کالاهای وا
   
  مشهد - کوهسنگی