شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
آگهی عادی   -  229875

گروه شيميايي تكنوچسب

   ٠٩١٨٧٦٠٦٠٦٢ ٠٨٦٣٢٢٤١١٨١
گروه شيميايي تكنوچسب
اولين نمايندگي توليدچسب درغرب كشور
اراك ميدان شريعتي همه روزه ٨صبح تا١٠شب
٠٩١٨٧٦٠٦٠٦٢ ٠٨٦٣٢٢٤١١٨١
تكنوچسب ار سال ١٣٦١ مشغول فعاليت است كه درين سالها گروهي از خدمه و كارگران اين مجموعه يا افراد سودجوي ديگر اقدام به اجاره مغازه و كپي برداري ناشيانه از كار ماشده اند و با نامهاي مشابه سعي در سواستفاده ازنام تكنوچسب را دارند لذا هنگام خريد به نام تكنوچسي توجه فرماييد
٠٩١٨٧٦٠٦٠٦٢
   
  اراك ميدان شريعتي