یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
آگهی عادی   -  230168

فروش قطعات هیدروکن بوش برنجی ، بوش اکسنتریک ، بوش کنگره ای ، بوش فولادی ، بوش اسپایدر ، غلاف سر شفت ، کفگرد عدسی ، کفگرد تخت ، کفگرد استیل ، دنده کرانویل و پینیون ، شفت و هدسنتر هیدروکن

   021 55798847
فروش قطعات هیدروکن :
بوش برنجی هیدروکن : بوش اکسنتریک هیدروکن ، بوش کنگره ای هیدروکن
بوش فولادی هیدروکن ، بوش استیل هیدروکن
بوش اسپایدر بلند هیدروکن ، بوش اسپایدر کوتاه هیدروکن
غلاف سر شفت هیدروکن
پیستون هیدروکن ، بوش پیستون هیدروکن ، پلیت پیستون ، صفحه پکینگ
کفگرد عدسی هیدروکن ، کفگرد تخت هیدروکن ، کفگرد استیل هیدروکن
کف گرد عدسی هیدروکن ، کف گرد تخت هیدروکن ، کف گرد استیل هیدروکن
دنده کرانویل و پینیون هیدروکن ، دنده پینیون و کرانویل هیدروکن ، دنده کرانویل هیدروکن ، دنده پینیون هیدروکن ، دنده کرانویل پینیون هیدروکن
شفت اصلی هیدروکن ، هدسنتر هیدروکن ، شفت و هدسنتر هیدروکن
گلدانی هیدروکن ، سینی گلدانی هیدروکن ، کفه هیدروست هیدروکن
پالونی کوچک هیدروکن ، پالونی بزرگ هیدروکن ، پالونی هیدروکن ، پالانی هیدروکن
تاپ شل هیدروکن ، باتم شل هیدروکن ، تاپشل هیدروکن ، باتمشل هیدروکن ، تاپشل دو بازو هیدروکن ، تاپشل سه بازو هیدروکن
هوزینگ هیدروکن ، بلبرینگ هوزینگ هیدروکن ، شفت هوزینگ هیدروکن
داستکالر هیدروکن ، داسکالر هیدروکن، داست کالر هیدروکن ، داس کالر هیدروکن
کاپ اسپایدر
   
  تهران