پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
آگهی عادی   -  230252

فروش سم علف کش سلکت سوپر اصل

   09012355853
سم سلکت ســوپر علف کشی سیستمیک و انتخابی از خانواده شیمیایی ســیکلوهگزانیدیون میباشد. این علف کش از طریق برگ هاجذب شــده و به ســایر اندام های علف هــرز انتقال یافته و باعث توقف
تولید اسیدهای چرب و در نهایت مرگ علف هرز خواهد شد. علائم تاثیر این علف کش به صورت زرد
شدن و خشک شدن برگ ها بعد از حدود یک هفته قابل مشاهده خواهد بود. بارش باران 3 ساعت پس از مصرف سلکت سوپر تاثیری بر کارایی آن ندارد.
زمینه مصرف آن برای چغندر قند و سویا می باشد.
جهت سفارش محصول یا مشاوره در این زمینه با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
09012355853-09017743550