شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
آگهی عادی   -  230264

کوره لاشه وزباله سوز

   09126117377
تبدیل صددرصدی زباله ولاشه حیوانات به خاکستر,کاربری آسان
وجوددرب تخلیه خاکستردرقسمت پایین دستگاه تخلیه
برای کارکرددستگاه درمحیط های شهری فیلترسوزانده ای طراحی شده است که ورود هرگونه آلودگی رابه محیط محدودمی کند.
مناسب دامداری مرغداری وسایرمشاغل
   
  ملایر-09126117377