سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
آگهی عادی   -  230322

نرم افزار رستورانی فست فودی آشپزخانه ای

   09107775082
ثبت فاکتور فروش بسیار سریع - دارای منوی غذا - دارای منوی غذای تصویری - باز نگه داشتن چند فاکتور - ثبت هزینه ها - آنالیز غذا و کم شدن مواد اولیه با ثبت فاکتور فروش - انبارداری - چند انباره- ثبت فاکتور خرید . گزارشات خرید - گزارشات مدیریتی فوش - قیمت تمام شده تولید غذا - ثبت حقوق و دستمزد کارکنان - ثبت غذتی مصرفی کارمندان در هزینه مربوطه - ثبت سند تعدیل موجودی مواد اولیه - قیمت تمام شده غذا به روش های میانگین و فایفو و لایفو - ثبت چک های مدت دار دریافتی و پرداختی و ..................
   
  سراسر ایران