یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
آگهی عادی   -  230688

تحلیل داده های آماری

   09357258425
گروه علمی "پژوها" متخصص در زمینه های :

????تحلیل آماری مقالات و پایان نامه lisrel, Amoos, spss, Eviews و Stata, ...
????تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری
????شناسایی و اولویت بندی ahp,topsis,delphy,ANP
طراحی پرسشنامه رشته های مدیریت ، روانشناسی و ... ( با قیمت مناسب)

09357258425
www.pajuha.ir
info@pajuha.ir
   
  www.pajuha.ir