جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
آگهی عادی   -  230978

ما مشکل هوا را در سالن های مرغداری و دامداری را بطور کامل حل می کنیم

   09121731623
هوای تنفسی در سالن های دام و مرغداری ها همچنان مشکل بزرگی است که هنوز حل نشده باقی مانده است و عملا تا کنون راه حلی برای این مشکل وجود نداشته است.
اما ما توانسته ایم با تکنولوژی قدرتمندمان این مشکل بزرگ را بطور کامل حل کرده ایم
بنا براین در سالن های مرغداری و دامداری دیگر هیچ مشکل تنفسی وجود نخواهد داشت و این برترین تکنولوژی در دنیا می باشد
   
  شاهرود -جنب اداره راهنمایی و رانندگی جدید