یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
آگهی عادی   -  231224

نمک دریاچه ارومیه

   021-49245
منظور از واژه “نمک دریا”، نمک طبیعی طعام می باشد. برخی چشمه ها، رودخانه ها، درياچه ها و دریاها حاوی نمک طبیعی طعام می باشند، یعنی همان نمکی که در احادیث متعدد استفاده از آن سفارش شده است و مورد نیاز بدن بوده و در طول قرن ها مردم استفاده می کردند و برای هم هدیه می بردند. نکته قابل توجه این که هنوز این نمک ها دست کاری و تجزیه شیمیایی نشده اند. طبیعت نمک، گرم و خشک است و اصلاح کننده غذا می باشد. يعنی غذا را سالم و گندزدايی می کند. نمک طعام کامل احیای سلامت بر طرف کننده کک و مک، ضد چاقی و ضد ورم می باشد. از بین نمک های طبیعی قابل استفاده، در حال حاضر نمک برخی از دریاچه های ایران مانند دریاچه ارومیه مورد آزمایش قرار گرفته و بسیار عالی و مناسب در سطح جهانی است.