یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
آگهی عادی   -  231340

گلدانی هیدروکن ، صفحه زیر گلدانی هیدروکن (کفه هیدروست) ، صفحه پکینگ هیدروکن (پلیت پیستون) ، پیستون هیدروکن ، صفحه فولادی هیدروکن (سینی کفگرد ، رینگ کرانویل) ، صفحه برنزی هیدروکن (کفگرد کرانویل) ، فیبر تخت کرانویل ، کفگرد تخت هیدروکن ، کفگرد استیل هیدروکن

   021 55790914
قطعات هیدروکن از چهار آلیاژ :فولاد کربنی ، فولاد MO40،فولاد منگنزی و آلیاژ برنج ساخته می شود:
قطعات فولاد کربنی هیدروکن: پوسته اصلی هیدروکن از دو قطعه سنگین کربنی به نام های تاپشل و باتمشل ساخته شده است . تاپشل توسط دوازده پیچ اصلی به باتمشل هیدروکن بسته می شود. کانیکو درون تاپشل قرار می گیرد . در قسمت فوقانی تاپشل اسپایدر بسته می شود. بار ورودی از بین بازوهای دوطرف تاپشل به داخل دستگاه ریخته می شود.
قطعات فولاد منگنزی هیدروکن: بار ورودی تحت فشار بین دو قطعه منگنزی هیدروکن یعنی منتل و کانکیو خورد می شود.منتل و کانکیو به شکل مخروطی می باشند. منتل بر روی هدسنترشفت بسته می شود . با تغییر سایز منتل و کانکیو سایز بار ورودی و خروجی هیدروکن تغییر می کند.
قطعات فولاد MO40 هیدروکن: شفت اصلی هیدروکن که حرکت دورانی لنگ آن باعث تنگ شدن زاویه بین منتل و کانکیو میشود از فولاد MO40 ساخته می شود . همچنین بوش فولادی که درون دنده کرانویل هیدروکن قرار می گیرد از فولاد MO40 ساخته می شود.
قطعات برنجی هیدروکن: بوش های اکسنتریک، بوش کنگره ای هیدروکن و کفگرد تخت و کفگرد عدسی از آلیاژ برنج ساخته می شود