پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
آگهی عادی   -  231441

ارائه روش های نوین جهت افزایش اطمینان از وصول طلب

   09195559420
ارائه روش های نوین جهت افزایش اطمینان از وصول طلب

•آیا می دانید دام های پنهان در تصمیم گیری در سرمایه گذاری چیست؟
•چگونه از فاجعه سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری می کنید؟

دیگر فریب سرمایه پذیر را نخورید
مراقب صحبت های اغراق آمیز سرمایه پذیر باشید.

تلفن تماس: 09195559420
  زعفرانیه