چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
آگهی عادی   -  231442

اخذ مجوز - تامین منابع مالی - بحران های کسب و کار

   09195559420

آیا می دانید عمده مشکلات یک کسب و کار چیست؟
1- اخذ مجوز
2- تأمین منابع مالی
3- ساختار تأمین کنندگان
4- ساختار تیم اجرایی
5- و ...

تلفن تماس: 09195559420
  زعفرانیه