دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
آگهی عادی   -  231515

کانکیو منتل هیدروکن منتل کانکیو هیدروکن کانکیو و منتل ، منتل و کانکیو ، کانکیو منتل 36-2 ، کانکیو منتل 36-3 ، کانکیو منتل 36-4 ، منتل کانکیو 36-2 ، منتل کانکیو 36-3 ، منتل کانکیو 36-4 ، کانکیو و منتل 2/36 ، کانکیو و منتل 3/36 ، کانکیو و منتل 4/36

   09123493513
انواع کانکیو هیدروکن : کانکیو 2 ، کانکیو 4 ، کانکیو 5 ، کانکیو 6/5 ، کانکیو 7 ، کانکیو 8
انواع منتل هیدروکن : منتل 2 ، منتل 4
کانکیو منتل 36-2 ، کانکیو منتل 36-3 ، کانکیو منتل 36-4 ، کانکیو منتل 36-5 ، کانکیو منتل 36-6/5 ، کانکیو منتل 36-7 ، کانکیو منتل 36-8 ، منتل کانکیو 36-2 ، منتل کانکیو 36-3 ، منتل کانکیو 36-4 ، منتل کانکیو 36-5 ، منتل کانکیو 36-6/5 ، منتل کانکیو 36-7 ، منتل کانکیو 36-8
در سنگ شکن هیدروکن خردایش با بسته شدن فاصله بین قسمت متحرک هیدروکن یعنی منتل و قسمت ثابت یعنی کانکیو صورت می گیرد. بر روی شفت اصلی سنگ شکن هیدروکن ابتدا هدسنتر که مخروطی شکل می باشد قرار می گیرد سپس منتل بر روی آن بسته می شود. حرکت لنگ شفت هیدروکن باعث تغییر فاصله منتل و کانکیو و در نتیجه خردایش بار ورودی می شود.
هیدروکن مدل 36-2 با منتل 2 کانکیو 2 و تاپشل 4
هیدروکن مدل 36-3 با منتل 2 کانکیو 4 و تاپشل 4
هیدروکن مدل 36-4 با منتل 4 کانکیو 4 و تاپشل 4
هیدروکن مدل 36-5 با منتل 4 کانکیو 5/5 و تاپشل 5/5
هیدروکن مدل 36-6/5 با منتل 4 کانکیو 6/5 و تاپشل 6/5
هیدروکن مدل 36-8 با منتل 4 کانکیو 8 و تاپ