سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
آگهی عادی   -  231541

تولیدی هواکش های صنعتی سوری

   09916895581
ساخت انواع هواکش های سانترفیوژ،کانالی،فشار قوی، اکسیال وپشتبامی و...
   
  جاده ابعلی منطقه صنعتی خرمدشت بلوار سیاه سنگ کوچه گلایل 1 پ 52

همچنین مشاهده کنید