یکشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۸ / 20 October, 2019
آگهی عادی   -  231944

فروش روغن شل | نمایندگی روغن شل | شرکت شل

   02188656780-4
عرضه کننده انواع روغن صنعتی شل:

روغن دنده صنعتی شل اومالا Shell Omala
روغن دنده صنعتی شل مورلینا Shell Mrlina GX
روغن دنده صنعتی شل تیولا Shell Tivela SD
روغن دنده صنعتی شل تیولا Shell Tivela SC
روغن دنده صنعتی شل تیولا Shell Tivela Compound A
روغن دنده صنعتی شل اومالا کاسیدا Shell Omala Cassida GL

روغن توربین شل توربو تی Shell Turbo T
روغن توربین شل توربو جی تی Shell Turbo GT
روغن توربین شل Shell HBS II

روغن ترانس شل دیالا Shell Diala B
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala D
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala DX
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala A
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala AX
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala DX
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala BG
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala BX
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala S3 ZX-I
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala S
روغن ترانس شل دیالا Shell Diala S2 ZU-Iروغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina
روغن گردشی شل دلیما Shell Delima HT
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina T
روغن گردشی شل
   
  خیابان آفریقا(جردن) ، نرسیده به بلوار اسفندیار ، خیابان بابک بهرامی ، پلاک 47 ، واحد 12