جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
آگهی عادی   -  232040

قبولی در آزمون اشتمال عربی - فراگیر مهارتهای عربی - تافل عربی

   09011246301
قبولی قطعی و تضمینی در آزمونهای زبان دکتری اشتمال عربی دانشگاه تهران و آزمون فراگیر مهارتهای عربی دانشگاه آزاد
(برای سراسر کشور)

جهت قبولی تضمینی در آزمونهای زبان دکتری اشتمال عربی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاهها و آزمون فراگیر مهارتهای عربی دانشگاه آزاد تماس بگیرید
0901-124-6301

بعد از تماس با ما، حتما و قطعا در اولین آزمون زبان عربی دکتری که ثبت نام خواهید کرد، قبول می شوید.

از طریق ت.ل.گ.ر.ا.م پیام داده و پس از اطلاع از شرایط تماس بگیرید.

قبولی شما تضمینی خواهد بود و با پذیرش شرایط قطعا کارنامه قبولی را خواهید گرفت و تضمین ما این است که:
تا اخذ کارنامه قبولی هیچ مبلغی گرفته نمی شود.
(آخرین فرصت برای رسیدن به آزمون جامع و دفاع)

تماس از سراسر کشور
شرایط در تماس

09011246301