پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
آگهی عادی   -  232149

کفی صندوق لیفان820 test

   09037891715
کفپوش صندوق نانو فابریک، آپشنی نانو و فابریک است که کف صندوق را می¬پوشاند!
تمیز کردن اجزای اصلی خودرو به دلیل سخت بودن دسترسی به همه نقاط و... کاری بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است؛ پس اقدام برای جلوگیری از کثیف شدن اجزای اصلی خودرو و کشاندن کار تمیزکاری به بیرون همواره کاری عقلانی و پسندیده است! کفپوش صندوق فرشی است که کف صندوق پهن می¬شود و تمیز کردن آن را آسان می¬کند و مانع کثیف شدن کف صندوق می¬شود. از طرفی برجستگی¬ها و فرورفتگی¬های سطح این کفپوش-ها با ایجاد سطح اتکای مناسب باعث می¬شود اجسام درون صندوق روی کفپوش و خود کفپوش داخل صندوق نلغزند.