یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
آگهی عادی   -  232171

پلی اکریل آمید

   02165361707 - 09121119510
ته نشینی ذرات جامد معلق در مایع، همیشه ذرات ريزتر از 0.1 ميکرون، پيوسته به صورت ذرات معلق در آب باقي مي مانند که منجر به پديد آمدن بار الکتريکي شده که اغلب اين بار منفي است و موجب مي شود اين ذرات پي در پي يکديگر را دفع نمايند. هرگاه بار الکتريکي اين ذرات بسيار ريز معلق را به وسيله ي يک منعقد کننده شيميايي خنثي کنيم، اين ذرات تحت تاثير نيرويي موسوم به وندرز، ذرات درشت دانه تري را تشکيل داده و متراکم مي شوند.
  فاز 4 شهر جدید اندیشه، بلوار گلهای شرقی، مجتمع تجاری ارغوان، طبقه 4، واحد 276

همچنین مشاهده کنید