دوشنبه, ۵ مهر, ۱۴۰۰ / 27 September, 2021
آگهی رایگان   -  232382

فروش بهترین دستگاه ترمیم ترک شیشه اتومبیل

   09123077802. /02144764426
آموزش ترمیم شیشه خودرو فنی و حرفه ای آموزش ترمیم شیشه خودرو سواری .اتوبوس .کامیون در تنها آموزشگاه فنی و حرفه ای کشور با قابلیت ترجمه .دریافت وام خود اشتغالی .جواز کسب و جهت جوانان علاقه مند و مراکز معاینه فنی خودرو اکثر ترکها و سنگ خوردگیهای شیشه خودرو قابل تعمیر هستند. در آموزشگاه فنی و حرفه ای فیدار حرفه ترمیم شیشه خودرو طبق استاندارد سازمان و با تعرفه دولتی آموزش داده میشود. همچنین پیشرفته ترین دستگاه ترمیم شیشه نیز به ترتیب ثبت نام با تعرفه دولتی تحویل میشود . 09123077802
   
  تهران شهرک گلستان خیابان امیرکبیر پلاک 177