یکشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۸ / 20 October, 2019
آگهی عادی   -  233162

آموزش ان ال پی

   09392096002
خانه ان ال پی ایران برگزار کننده دوره های توسعه فردی و سازمانی با روش NLP ، تحلیل رفتار متقابل و قانون جذب است. مخاطبان اصلی ما افرادی هستند که می خواهند روند زندگی و برنامه ریزی ذهن را تغییر دهند و به رسالت فردی خود در طول سفر زندگی دست یابند. آموزش تکنیک های ان ال پی طبق استاندارد جهانی با تدریس سجاد زمانی مربی تحول فردی.