یکشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۸ / 15 December, 2019
آگهی عادی   -  233397

تولید کننده نازل سالت اسپری- خدمات پس از فروش سالت اسپری

   77484278
آزمون سالت اسپری (مه نمکی یا پاشش نمک) یک شرایط محیط خورنده کنترل شده و تسریع شده را فراهم می نماید که مرتبط با اطلاعات مربوط به مقاومت به خوردگی قطعات صنعتی پوشش داده شده می باشد تا از اين طريق ميزان حفاظت سطح موردنظر در برابر خوردگي مورد بررسي قرار گيرد.
این شرکت تولید کننده دستگاه سالت اسپری و نازل پاشش و بمبو می باشد
77484278
77484973
09106236376
   
  خ پیروزی