پنجشنبه, ۷ مرداد, ۱۴۰۰ / 29 July, 2021
آگهی رایگان   -  233756

سایت و موسسه استخراج و تبدیل و چاپ کتاب از پایان نامه و مقاله

   09128391688
اقدامات صورت گرفته برای چاپ یک کتاب چیست؟
1. ویراستاری کتاب انجام و تحویل داده خواهد شد.
2. ارسال فرم پرسشنامه ای طراحی جلد کتاب،مشتمل بر نقطه نظرات متقاضی خطاب به طراح جلد موسسه پژوهش ساوالان..
3. تصویر جلد طراحی شده بعد از تایید متقاضی،تثبیت و آرشیو خواهد شد.
4. صفحه آرایی کتاب بنا به درخواست متقاضی
5. نامه چاپ کتاب، قبل از فرایند چاپ،برای ارایه مدرک معتبر از بابت در حال انجام بودن مراحل چاپ کتاب شامل عنوان انتشارات منتخب به همراه شابک یا شماره استاندارد بین المللی کتاب و ..
6. رعایت و کاربست آئین نامه نگارشی پایان نامه و چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه به کتاب

شرکت تحقیقات و مطالعات(پژوهش ساوالان..)،به عنوان مجری طرح تبدیل و چاپ پایان نامه به کتاب، شما را به آگاهی از موارد زیر تشویق می نماید:
1. ﻣﺮﺍﺣﻞ تبدیل پایان ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ کتاب.(ﺩﺭﻓﺖ)
2. شرایط تبدیل پایان ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ تالیف.
3. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ هزینه چاپ
4. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﺎﺭﺵ پایان ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ تالیف
5. ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻓﺼﻮﻝ کتاب
6.آموزش فرایند استخراج،تبدیل چاپ کتاب از پایان نامه و مقاله
7. مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

بهترین شرایط چاپ کتاب
   
  تهران، خیابان آزادی، تقاطع خیابان خوش جنوبی و خیابان کلهر