شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
آگهی عادی   -  233832

رزومه انگلیسی کاری با انتشار برای کشورهای خارجی

   09336855543
ما میتوانیم رزومه حرفه ای به زبان انگلیسی با استانداردهای کشور های خارجی برای تحصیل یا کار واستخدام ایجاد کنیم برای اینکه در یکی از کشورهای خارجی استخدام شوی و انتشار در یکی از سایت های معروف کشورهای انگلیسی برای اشتغال با شماره ی موبایل شما وانتشار برای استخدام
http://bit.ly/2YRxkzE