دوشنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۸ / 16 September, 2019
آگهی عادی   -  234022

با ما سود کسب و کار خود را بالا ببرید

   +989125887197
داده کاوی فرآیندی تحلیلی است که برای کاوش داده ها( معمولاً حجم عظیمی ازداده ها) صورت می گیرد ویافته هابا به کارگیری الگوهایی ،احرازاعتبارمی شوند.هدف اصلی داده کاوی پیش بینی است.وبه صورت دقیق ترمی توان گفت:
” کاوش داده ها شناسایی الگوهای صحیح ،بدیع، سودمند وقابل درک ازداده های موجود دریک پایگاه داده است که بااستفاده ازپردازش های معمول قابل دستیابی نیستند.”

شرکت همراه سیستم ویستا سرویس ها و خدمات زیر را در حوزه داده¬کاوی به شرح ذیل ارائه میکند:

1. داده¬کاوی (data mining)
2. تحلیل بیزینس (business analysis)
3. خدمات و محصولات شخصی سازی شده (personalized products and services)
4. اتوماسیون سیستم (system automation)
5. یافتن خلا ها (finding gaps)
6. مشتریان VIP (VIP customers)
7. شناسایی مشتریان خوب و بد (finding good and bad customers)
8. دسته بندی مشتریان (classifying customers)
9. خوشه بندی مشتریان (clustering customers)
10. ارزیابی ریسک(risk assessment)
11. کشف تقلب (fraud detection)
12. داشبورد هوشمند (smart dashboard)
13. افزایش بازده (improving performance)
14
   
  تهران - خیابان طالقانی - سر نبش خیابان ایرانشهر جنوبی - ساختمان 282 -طبقه دوم شرکت همراه سیستم ویستا