جمعه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۸ / 20 September, 2019
آگهی عادی   -  234088

سالن تخصصی کراتینه مو در تهران

   09194507709
کراتینه 3 تا 6 ماهه

موی کوتاه از 100 تا 150

موی تا سرشانه از 200 تا 250

موی تا وسط کمر از 300 تا 500

با تعیین وقت قبلی
تعداد محدود
09194507709