پنجشنبه, ۷ مرداد, ۱۴۰۰ / 29 July, 2021
آگهی رایگان   -  234129

سایت و موسسه انجام نحوه تایپ فوری ده انگشتی پایان نامه و کتاب و مقاله

   09128391688
تایپیست کیست!!؟

در تعریف کلی و عام، آنی خواهد بود که سر رشته ای از نوشتن های ماشینی داشته باشد.
اما در عالم حرفه ای و تخصصی، اوضاع کمی نابسامان است. نوشتارمان را هیجانی تر نکرده باشیم، می شود کسی که:
آشنایی مقبولی از حوزه های مختلف علمی داشته باشد. پس سواد این بزرگوار از “اوجب واجبات” خواهد بود. سواد وی دارایی ای عظیم به شمار خواهد رفت، در تشخیص کلمات و جملات، خاصه در متون تخصصی. خلاصه اش کرده باشیم یک تایپ غلط، صد برابر مشکل دار تر است از عدم نطفه بندی جمیع کار. نسخه پیچی را می ماند، که با هر بلایی که اطِبای محترم و محترمه بر سر یک نوشته مستولی می گردانند، با شکیبایی و دقتی بایسته کنار آمده و سره از ناسره جدا می کنند.
هوش و گوش و چشم و چال اش رو به متن باشد، نه آویزان صفحات کلید؛
این نهایت تخصص خواهد بود.(حال نه به این شوری – منظور همان انتهای تخصص). اما داشتن این توانایی موجب افزایش سرعت و بالا رفتن ضریب بهره وری در کار را سبب ساز می شود.
دانستن و سرآمد بودن در فهم، از همانکه قواعد کار، می گویند اش؛
قواعدی مهم و حیاتی که پی بردن و آموختن اش زمان بر نبوده، لیکن مراعات کردن و
   
  خیابان آزادی، تقاطع خیابان خوش جنوبی و خیابان کلهر