سه شنبه, ۲۶ شهریور, ۱۳۹۸ / 17 September, 2019
آگهی عادی   -  234320

خوابگاه های متنوع، سبک زندگی مشابه

   ٠٩٣٥٩٦١١٩٤٦
تنوع در اقامتگاه¬ها، پانسیون¬ها و خوابگاه¬های کارمندی دانشجویی در تهران هر چند بتواند سبک زندگی¬های مختلفی ایجاد کند، ولی برای همه ساکنین در یک مورد مشترک است و آن نیز « به دست آوردن استقلال» است.

برای مشاهده خوابگاه دانشجویی،خوابگاه کارمندی،خوابگاه دخترانه،خوابگاه دخترانه تهران،خوابگاه پسرانه تهران،خوابگاه پسرانه،پانسیون کارمندی،پانسیون دانشجویی،پانسیون دخترانه،پانسیون پسرانه از تمامی کشور میتوانید به سامانه خواب اینجا مراجعه کنید.
  تهران