دوشنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۸ / 23 September, 2019
آگهی عادی   -  234386

دوره جامع عکاسی و گرافیک

   09917579064
دوره جامع عکاسی و گرافیک

آموزش اصولی و کاربردی عکاسی و گرافیک
آموزش با جدیدترین متد روز عکاسی
با اساتید حرفه ای
آموزش اصول 3 مرحله ای چاپ


آغاز با هنر طراحی گرافیک با استفاده از Photoshop
آموزش 5 نرم افزار تخصصی Retouch & Makeup
آغاز آموزش عکاسی با تسلط به مکانیزم سخت افزاری و نرم افزاری دوربین و تجهیرات ضروری
آموزش کادر بندی
آموزش تخصصی نورپردازی به تفکیک و جزء به جزء
پایان کار با اجرای پروژه های کاری عکاسی
در 5 حوزه:
1-طبیعت
2-صنعت
3-مدلینگ
4-غذا
5-تبلیغات


شهریه : 2.700.000 تومان
امکان پرداخت اقسـاط

32326908
32326909

09917579064
Instagram:nimaedugroup
مشاور:خانم طهرانی
کد:400
شیراز، سی متری سینما سعدی ، مقابل داروخانه بابک، مجتمع آموزشی نگاه نو
   
  شیرازسی متری سینما سعدی روبه روی داروخانه بابک مجتمع آموزشی نگاه نو