دوشنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۸ / 16 September, 2019
آگهی عادی   -  234521

نیازمند مدل برای خدمات ناخن

   09162328831
نیازمند فوری مدل برای خدمات ناخن جهت تمرین بیشتر با دریافت هزینه مواد
ژلیش ناخن طبیعی 20 تومان
کاور30 تومان
کاشت با تیپ 35 تومان
کاشت با فرمر 45 تومان
مانیکور ساده 10 تومان
ژلیش روی کاشت 20 تومان
ترمیم27 تومان
ریموو ژلیش 15 تومان
ریموو کاشت 20 تومان
   
  خیابان توحید میانی