یکشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 15 September, 2019
آگهی عادی   -  234544

شیمی پیش‌حیاتی از مواد دوگانه‌ دوست ساده تا مدل‌های پیش‌سلول

   09141505494
بسمه تعالی
نسخه انگلیسی کتاب "شیمی پیش‌حیاتی از مواد دوگانه‌ دوست ساده تا مدل‌های پیش‌سلول" توسط آقا پیتر والده در پنج فصل که توسط محقیق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ویرایش و گردآوری گردیده و توسط انتشارات معتبر اشپرینگر در سال 2005 منتشر شده است.
کتاب "شیمی پیش‌حیاتی از مواد دوگانه‌ دوست ساده تا مدل‌های پیش‌سلول"، ترجمه ی دکتر محمد خدادادی مقدم و آرش وجود، با شابک 4-98-8834-600-978 و شماره کتابشناسی ملی 5720194 و در هزار و یکصد جلد توسط انتشارات یاوریان اردبیل، برای استفاده محققین و علاقمندان به موضوعات این کتاب پژوهشی در تابستان سال 1389 وارد بازار نشر کشور شده است.
این کتاب به قیمت 35 هزار تومان قابل تهیه است.
   
  استان اردبیل - شهرستان اردبیل - خ دانش - جنب ساختمان پلیس 110- کوچه شهید صلح خواه(آخر کوچه میراشرف) - پلاک 76 منزل سروان جمشید وجود