چهارشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۸ / 16 October, 2019
آگهی عادی   -  234656

المان نوری ویژه نوروز

   09100260401
نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر یا یکم فروردین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن ترین جشن های بجا مانده از دوران ایران باستان است. زمان برگزاری نوروز، درآغاز فصل بهار است که امروزه به آن برابری بهاری میگویند. واژه نوروز در معنی عام به معنای روز آغاز اعتدال بهاری( برابری شب و روز) و آغاز سال نو و در معنی خاص بمعنای روز ششم فروردین با نام (روز خرداد) است.

جشن نوروز با تحویل سال یا لحظه اعتدال بهاری آغاز میشود، لحظه ای که خورشید در سیر ظاهری خود در ابتدای برج حمل، از استوای زمین گذشته و برابری روز و شب رخ میدهد.

نوروز بعنوان یک جشن قدیمی و کهن به ارث رسیده و ایرانیان نوروز را آغازگر طبیعت، گاه رویش و زایش باغ و بوستان میدانند و بر این باور هستند که در نوروز،همزمان با طبیعت،باید روزگار نو و جدیدی را با روان و نگرش نو،در تن پوش تازه ای آغاز کنند.

امروزه نیز با آغاز فصل بهار ایرانیان با پوشیدن لباس نو به جشن و شادی میپردازند و در تعطیلات نوروزی به سفر و گردش میروند.

در این ایام جذب گردشگر و توریست در توسعه رونق اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد و مسئولین شهرها با تلا